Podnikatelé & firmy

Velice si vážím spolupráce s podnikateli a obchodními společnostmi, pro které zajištuji veškerý právní servis k usnadnění jejich podnikání. Svým klientům jsem nepřetržitě k dispozici on-line na svém mobilním telefonu a na e-mailu. Mí klienti oceňují rychlost poskytování právních služeb a flexibilitu, kdy v rámci časové úspory nemusí klienti absolvovat schůzky v advokátní kanceláři, nýbrž mnohdy právě poskytuji právní služby dle jejich přání i v místě jejich sídla. V rámci právního servisu klientům ověřuji pravost podpisu na relevantních dokumentech a také zajišťuji advokátní úschovu finančních prostředků. V případě, že zamýšlíte založit novou firmu či plánujete korporátní změny ve své společnosti, doporučuji navštívit tématicky zaměřené webové stánky týkající se obchodních společností zde:

Korporátní právo

 • Zakládaní obchodních společností
 • Korporátní změny (sídlo, základní kapitál, společníci a statutární orgány)
 • Převody / zastavení podílů
 • Fúze a rozdělení společností
 • Zrušení a likvidace společností
 • Více informací na webu Obchodní společnosti zde:

 

Smluvní agenda

 • Vypracování kupních smluv, smluv o dílo, smluv o distribuci.
 • Vypracování smluv k převodu vlastnického práva k nemovitostem.
 • Vypracování pracovní smlouvy, dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce.
 • Vypracování směnek a smluv o vyplňovacím právu směnečném.
 • Příprava individuálních smluv dle požadavků klientů.
 • Právní rozbory smluv (due dilligence).

 

Správa pohledávek

 • Správa a evidence pohledávek, kontrola insolvenčního rejstříku.
 • Sepsání žaloby včetně zastupování v soudním řízení.
 • Sepsání návrhu na nařízení exekuce včetně zastupování v exekučním řízení.
 • Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení včetně zastupování v insolvenčním řízení.
 • Vymáhání směnek u soudu.
 • Sepsání trestního oznámení včetně zastupování klientů v adhezním řízení jako poškozených.

 

Objevte výhody outsourcingu právních služeb a soustřeďte se pouze na své podnikání

Rychlá a efektivní právní pomoc.

Úspora mzdových nákladů za zaměstnance.

Žádný paušální poplatek.

Právní služby on-line (telefon, mail).

Komplexní právní služby.