Lidé

Každého z nás občas může čas od času potkat nějaký právnický problém. Dříve, než učiníte první krok, je vhodné si nechat poradit či využít služeb advokáta. Nakonec zajistíte, že Váš zprvu neřešitelný problém, se stane naprosto řešitelným, aniž byste se museli zatěžovat řešením problémů sami. Mimo jiné se vám dostane užitečných rad ohledně vašeho problému a také velké profesionální pomoci. Pro klienty jsem rovněž založil právní poradnu zabývající se problematikou rozvodu manželství, na které naleznete komplexní informace zde.

Rodinné právo

 

Občanské právo

 • Sporná agenda včetně zastupování u soudu.
 • Smluvní agenda (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, individuální dle přání klienta).
 • Převody nemovitostí včetně návrhu na vklad, úschovy a ověření podpisů. Bytové nájmy.
 • Založení a změny ve společenství vlastníků jednotek / družstva / spolku.
 • Problematika náhrady škody.
 • Problematika výpovědí a okamžitého zrušení pracovního poměru u zaměstnance.

 

Dluhy a pohledávky

 • Sepsání návrhů na povolení oddlužení (tzv. osobního bankrotu) včetně právního poradenství
 • Sepsání žaloby včetně zastupování v soudním řízení.
 • Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení včetně zastupování v insolvenčním řízení.
 • Zastupování v exekučním řízení – návrhy na nařízení exekuce, návrhy na zastavení či odložení exekuce
 • Posouzení platnosti rozhodčích doložek a právní poradenství.
 • Sepsání trestního oznámení včetně zastupování klientů v adhezním řízení jako poškozených.
 • Více informací nalezne na webu Pohledávky & dluhy zde:

 

Trestní právo

 • Vedení obhajoby klienta v rámci trestního řízení.
 • Obhajoba klienta ve vazbě.
 • Obhajoba klienta v přípravném řízení a v hlavním líčení.
 • Zastupování klientů v adhezním řízení jako poškozených.
 • Účast při vyšetřovacích úkonech.
 • Podávaní řádných a mimořádných opravných prostředků.

 

V případě Vašeho zájmu o právní služby mi napište mail nebo mne kontaktujte osobně. Vaše dotazy rovněž zodpovím i prostřednictvím zprávy