MGR. MARTIN LAMACZ, ADVOKÁT

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou jsem úspěšně dokončil v roce 2007. Již během studia jsem absolvoval stáže u soudního exekutora a v advokátní kanceláři. V advokátní praxi jsem pokračoval i po ukončení studia jako advokátní koncipient se zaměřením na klientelu v oblasti malých a středních podnikatelů, obhajoby v trestních věcech či řešení problémů běžných občanů. Mám rovněž bohaté zkušenosti z agendy insolvenčního správce. V roce 2011 jsem složil advokátní zkoušku s výtečným prospěchem a nyní vykonávám praxi jako advokát v Praze.

Při řešení problémů preferuji osobní přístup, flexibilitu a maximální efektivnost. V rámci zachování komplexního servisu služeb rovněž spolupracuji s notáři, exekutory, znalci a tlumočníky, realitními makléři a inkasními agenturami.

Zároveň jsem poskytoval právní poradenství na stránkách www.prozeny.cz či v pořadu České televize Sama doma.

„Kdo chce, hledá způsob …  kdo nechce, hledá důvod“

Jan Werich
O mne

V případě Vašeho zájmu o právní služby mi napište mail nebo mne kontaktujte osobně. Vaše dotazy rovněž zodpovím i prostřednictvím zprávy

Proč vykonávám advokacii ?


Chci dělat práci, která pomáhá klientům řešit jejich problémy, a která mne zároveň  inspiruje a posunuje dále. A samořzejmě tato práce přináší i spoustu jiných výhod.

Výsledky mé práce, pak mí klienti mnohdy ocení v praxi.

Rád Vám budu nápomocen a v této věci vynaložím veškeré své znalosti a zkušenosti.